Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 39"Agezylausz" Juliusza Słowackiego - monografia edytorsko-tekstologiczna i historycznoliteracka
Konkurs 39

"Agezylausz" Juliusza Słowackiego - monografia edytorsko-tekstologiczna i historycznoliteracka

Numer wniosku: N N103 285639
Kierownik: prof. dr hab. Maria Ewa Kalinowska
Instytucja realizująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Filologiczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 33 500
Dotacja przyznana przez Ministra: 33 500
Termin rozpoczęcia umowy: 2010-09-21
Termin zakończenia umowy: 2013-01-20
Konkurs: 39