Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 39Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
Konkurs 39

Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Numer wniosku: N N114 076739
Kierownik: dr Danuta Halina Piróg
Instytucja realizująca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie\Wydział Geograficzno-Biologiczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Polityka Regionalna, Polityka Społeczna i Demografia
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 160 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 160 000
Termin rozpoczęcia umowy: 2010-10-26
Termin zakończenia umowy: 2012-10-25
Konkurs: 39