Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 39
Konkurs 39

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Agezylausz" Juliusza Słowackiego - monografia edytorsko-tekstologiczna i historycznoliteracka Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Filologiczny decyzja wydana - finansowany
"Beniowski" Juliusza Słowackiego. Nowe wydanie krytyczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej decyzja wydana - finansowany
"De Prospectiva Pingendi" Piera della Francesca jako kodyfikacja perspektywy linearnej. Filozoficzne i naukowe źródła traktatu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Artystyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Et in terra pax...". Aktywność Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II\Wydział Nauk Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
"John Gray - burzyciel i wizjoner" - monografia na temat filozofii moralnej i społecznej Johna Graya Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji decyzja wydana - finansowany
"Kwestia żydowska" w Królestwie Polskim w latach 1815-1831 Uniwersytet Wrocławski\Wydział Filologiczny decyzja wydana - finansowany
"Momentum ecclesiale" w sprawach kanonizacyjnych Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II decyzja wydana - niefinansowany
"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej Uniwersytet Łódzki\Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych decyzja wydana - niefinansowany
"Polak w Paryżu". Francja i droga do Francji w opisach podróżników doby stanisławowskiej Instytut Badań Literackich PAN decyzja wydana - finansowany
"Stres polityczny" jako konstrukt wyjaśniający społeczno-polityczne postawy i zachowania w warunkach zakłócenia ładu w państwie. Badania eksploracyjne Instytut Psychologii PAN decyzja wydana - niefinansowany
"Ut pictura poesis erit". Słowo i obraz w rosyjskiej poezji wizualnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Wielka Gdynia" - koncepcja społeczno-ekonomiczna i wojskowa polskiej obecności na morzu z perspektywy XXI wieku Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte\Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych decyzja wydana - finansowany
"Xięga Bałwochwalcza" Brunona Schulza: wizje kobiecości - formy reprezentacji - strategie intertekstualne Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II decyzja wydana - niefinansowany
?Historia ecclesiastica gentis Anglorum" Bedy Czcigodnego jako źródło do badań nad lokalnymi tradycjami anglosaskimi w społeczeństwie Wysp Brytyjskich przełomu VII i VIII wieku Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych decyzja wydana - finansowany
?Posłaniec z pogańskiego świata? - południowoafrykańskie czasopismo Herrnhutów "De Bode van Genadendal" (język - literatura - kultura) Uniwersytet Wrocławski\Wydział Filologiczny decyzja wydana - finansowany
A-optymalna estymacja parametrów w układzie wagowym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii decyzja wydana - niefinansowany
ARENA - Ocena wpływu wybranych ARytmii serca, na ostre i przewlekłe uszkodzeniE Nerek przy wykorzystaniu oznaczeń neutrofil gelAtinase-associated lipokalin (NGAL) w surowicy i moczu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy decyzja wydana - niefinansowany
Ablacyjne wytwarzanie otworów i kraterów nanometrowej średnicy za pomocą promieniowania z zakresu granicznego nadfioletu skupionego przez płytkę strefową Fresnela Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego\Instytut Optoelektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie\Wydział Geograficzno-Biologiczny decyzja wydana - finansowany
Achalazja przełykowa - manometryczna metoda śródoperacyjnej kontroli zakresu miotomii Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum\Wydział Lekarski decyzja wydana - niefinansowany
nowsze
1 2 3 4 5