Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 38
Konkurs 38

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Administracja sądowa cesarskiego consistorium w okresie późnoantycznym (IV-V w.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny decyzja wydana - finansowany
Diagnostyka przewlekłych nieżytów nosa w oparciu o cytologiczną ocenę wymazu z błony śluzowej nosa oraz stężenie eotaksyny Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej decyzja wydana - niefinansowany
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie\Wydział Zarządzania decyzja wydana - finansowany
Efektywność podstawowych czynności resuscytacji krążeniowo oddechowej prowadzonych przez wybrane grupy osób według standardów 2005 ERC - model eksperymentalny z wykorzystaniem fantomów Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy\Wydział Nauk o Zdrowiu decyzja wydana - niefinansowany
Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917 Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Historyczno-Socjologiczny decyzja wydana - finansowany
Laserowe technologie obróbki elementów mikrosystemów Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki decyzja wydana - niefinansowany
Metody optymalizacji dyskretnej w zagadnieniach etykietowania krawędzi grafów Politechnika Gdańska\Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Mobilność rubidu, cezu i strontu w łańcuchu troficznym: gleba - rośliny - zwierzęta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Nauk o Zwierzętach decyzja wydana - niefinansowany
Modelowanie lin skręcanych z włókien naturalnych w aspekcie ich własności wytrzymałościowych Politechnika Łódzka\Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów decyzja wydana - niefinansowany
Nieinwazyjne badania funkcjonalne - dyfuzja MRI oraz perfuzja TK w ocenie stopnia zaawansowania raka płaskonabłonkowego głowy i szyi oraz przerzutów do węzłów chłonnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie\II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym decyzja wydana - finansowany
Osobowościowe wyznaczniki akceptacji choroby osób z cukrzycą typu 1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego\Wydział Pedagogiki i Psychologii decyzja wydana - niefinansowany
Przemieszczenia powierzchni terenu a zjawiska sejsmiczne w rejonach eksploatacji górniczej Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Nauk o Ziemi decyzja wydana - niefinansowany
Składnia wyrażeń niezdaniowych w języku polskim Uniwersytet Warszawski\Wydział Polonistyki decyzja wydana - niefinansowany
Teoria i strategia współczesnego terroryzmu. Analiza systemowa i funkcjonalna modelu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa decyzja wydana - finansowany
Unia Europejska i jej sąsiedzi - prawno instytucjonalne modele integracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II\Wydział Nauk Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
Własności bozonów, fermionów oraz ich kondensatów na sieciach w ramach teorii dynamicznego pola średniego Uniwersytet Warszawski\Wydział Fizyki decyzja wydana - finansowany
Właściwości tribologiczne ślizgowych par tarcia z laserowo teksturowaną powierzchnia roboczą Politechnika Świętokrzyska\Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn decyzja wydana - finansowany
Zakładowe systemy emerytalne a globalny kryzys finansowy - Polska i świat Politechnika Poznańska\Wydział Informatyki i Zarządzania decyzja wydana - finansowany
"Interlocking directorates" w Polsce - socjologiczna próba zdiagnozowania fenomenu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu\Wydział Finansów i Zarządzania decyzja wydana - finansowany
Analiza eksperymentalnych i teoretycznych gęstości elektronowych w badaniach polimorfizmu kryształów Uniwersytet Warszawski\Wydział Chemii decyzja wydana - niefinansowany
nowsze
1 2 3 4 5