Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37 Udział fosfatazy białkowej PrpE w formowaniu oraz kiełkowaniu przetrwalników B. subtilis
Konkurs 37

Udział fosfatazy białkowej PrpE w formowaniu oraz kiełkowaniu przetrwalników B. subtilis

Numer wniosku: N N301 312637
Kierownik: dr hab. Michał Obuchowski
Instytucja realizująca: Gdański Uniwersytet Medyczny\Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Molekularna i Komórkowa
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37