Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37
Konkurs 37

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza efektu samozagęszczania się mieszanki betonowej i charakterystyki porowatości stwardniałego betonu w układzie zmiennych czynników materiałowych i technologicznych w aspekcie jego wytrzymałości oraz mrozoodporności Politechnika Śląska\Wydział Budownictwa decyzja wydana - finansowany
Analiza efektywności działań administracji publicznej na rzecz kreowania środowiska proinnowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim Politechnika Łódzka\Wydział Organizacji i Zarządzania decyzja wydana - niefinansowany
Analiza efektywności zastosowania systemów wieloagentowych do zarządzania obciążeniem sieci elektroenergetycznej Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG" decyzja wydana - niefinansowany
Analiza ekpresji genu COX-2 w bioptatach pobranych od pacjentów z chorobami tarczycy Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Lekarski decyzja wydana - finansowany
Analiza ekspresji genów kodujących białka uczestniczące w procesie angiogenezy i odpowiedzialne za progresję raka żołądka Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - finansowany
Analiza ekspresji metaloproteaz i ich inhibitorów oraz białek morfogenetycznych kości w progresji choroby nowotworowej płuca Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Nauk o Zdrowiu decyzja wydana - niefinansowany
Analiza ekspresji mikroRNA w liniach komórkowych płaskonabłonkowego raka krtani. Instytut Genetyki Człowieka PAN decyzja wydana - niefinansowany
Analiza empiryczna i teoretyczna procesu konwekcyjnego suszenia owoców dyni oraz ocena jego wpływu na zachowanie prozdrowotnych właściwości suszu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Inżynierii Produkcji decyzja wydana - niefinansowany
Analiza filogenezy gatunków siostrzanych z kompleksu Anisakis simplex oraz struktury populacyjnej A. simplex s.s. na podstawie sekwencji genomów mitochondrialnych Uniwersytet Gdański\Wydział Biologii decyzja wydana - niefinansowany
Analiza frakcji peptydowych wyizolowanych z preparatów leczniczo-odżywczych dla niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości biologicznych agonistów i antagonistów receptora ?-opioidowego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Biologii decyzja wydana - finansowany
Analiza funkcjonalna regionów centromerowych oraz zakresu gospodarza systemu partycyjnego plazmidu pSM19035 ze Steptococcus pyogenes Instytut Biochemii i Biofizyki PAN decyzja wydana - finansowany
Analiza funkcjonowania słuchowej uwagi przestrzennej z uwzględnieniem wpływu różnych warunków odsłuchowych oraz wykorzystanie testu typu CRM do analizy algorytmów poprawiających zrozumiałość mowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Fizyki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza genetyczna metycilinoopornych szczepów Staphylococcus aureus (MRSA) izolowanych od świń Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy decyzja wydana - niefinansowany
Analiza genetyczno-immunologiczna wybranych szczepów europejskich wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease) oraz ocena zjawiska apoptozy granulocytów i limfocytów krwi obwodowej królików zakażonych tymi szczepami Uniwersytet Szczeciński\Wydział Nauk Przyrodniczych decyzja wydana - finansowany
Analiza genetycznych uwarunkowań odpowiedzi metabolicznej na dietę o różnej zawartości węglowodanów, białek i tłuszczów. Poszukiwanie genetycznych markerów do indywidualizacji żywienia pacjentów z otyłością i cukrzycą typu 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku\Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim decyzja wydana - finansowany
Analiza genetycznych uwarunkowań wady serca ASD u ludzi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach\Wydział Lekarski w Katowicach decyzja wydana - niefinansowany
Analiza genetycznych, fizjologicznych i organizacyjnych czynników zaburzających rozród klaczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i badania doświadczalne procesów silnie nieliniowych metodami numeryczno-analitycznymi w układach mechatronicznych dyskretnych z tarciem, uderzeniami, histerezą i zjawiskami tribologicznymi Politechnika Łódzka\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i konstrukcja układów eksperymentalnych w ogólnych modelach wielowymiarowych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Rolniczy decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i modelowanie stochastyczne umieralności - prognoza dla Polski do 2050 roku Uniwersytet Łódzki\Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny decyzja wydana - finansowany