Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37
Konkurs 37

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza aktywności polipeptydów oraz ich oddziaływań z białkami wirusowymi żółtaczki typu C (HCV) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Chemii decyzja wydana - niefinansowany
Analiza aplikacji diod elektroluminescencyjnych w oświetleniu drogowym jako potencjalne źródło oszczędności energii elektrycznej Politechnika Warszawska\Wydział Elektryczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza asocjacji polimorfizmów w genach ATG16L1 oraz IL23R z zachorowalnością na chorobę Leśniowskiego - Crohna w populacji polskiej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - finansowany
Analiza asocjacji polimorfizmów w wybranych genach podejrzewanych o warunkowanie choroby Leśniowskiego - Crohna z objawami klinicznymi choroby z uwzględnieniem przemiany nowotworowej oraz podatnością na leczenie biologiczne. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - niefinansowany
Analiza biochemiczna i strukturalna metakaspazy typu II z pszenicy (Triticum aestivum) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Rolnictwa i Biologii decyzja wydana - finansowany
Analiza błędu obliczeniowej trwałości zmęczeniowej na podstawie algorytmu oceny wieloosiowego zmęczenia losowego Politechnika Opolska\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza cech geometrycznych obiektów 3D z zastosowaniem metody PCA, w aspekcie zapisu trójwymiarowych danych biometrycznych i rozpoznawania twarzy Politechnika Poznańska\Wydział Maszyn Roboczych i Transportu decyzja wydana - niefinansowany
Analiza charakterystyk jednokanałowych systemów obsługi z regeneracją serwera Politechnika Śląska\Wydział Matematyczno-Fizyczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza czynników wpływających na precyzję działania wtryskiwacza gazu Politechnika Lubelska\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza czynników wpływających na wydajność, koszty jednostkowe oraz bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna z obszarów poklęskowych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Inżynierii Produkcji decyzja wydana - finansowany
Analiza częstości występowania niedoboru alfa-1 antytrypsyny w województwie mazowieckim Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc decyzja wydana - niefinansowany
Analiza częstości występowania, przyczyn genetycznych i wskaźników biochemicznych zespołu metabolicznego oraz jego wpływu na wyniki terapii u dzieci leczonych wysokodawkowaną chemio/radioterapią i przeszczepieniem komórek krwiotwórczych Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum\Wydział Lekarski decyzja wydana - finansowany
Analiza danych mikromacierzowych w środowisku wirtualnego laboratorium - Virolab Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum\Wydział Lekarski decyzja wydana - niefinansowany
Analiza determinant skutecznego wdrażania lean manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym Politechnika Poznańska\Wydział Informatyki i Zarządzania decyzja wydana - finansowany
Analiza determinantów dokładności procesu wtrysku paliwa w wysokociśnieniowych systemach zasilania spalinowych napędów środków transportu Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza\Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa decyzja wydana - finansowany
Analiza dokładności pomiaru współrzędnych w środowisku leśnym z wykorzystaniem odbiornika GNSS Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Leśny decyzja wydana - finansowany
Analiza dynamiczna w projektowaniu i ocenie stanu kompozytowych wałów maszynowych Politechnika Warszawska\Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych decyzja wydana - finansowany
Analiza dynamicznych i ustalonych stanów pracy silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym Politechnika Opolska\Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Analiza dynamiki zmian ilościowo-jakościowych wolnych kwasów nukleinowych krążących we krwi obwodowej chorych leczonych na niedrobnokomórkowego raka płuca Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc decyzja wydana - finansowany
Analiza działania trąb powietrznych na budynki niskie i wysokie kominy przemysłowe Politechnika Opolska\Wydział Budownictwa decyzja wydana - niefinansowany