Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37
Konkurs 37

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Algorytmy adaptacyjne generacji siatek obliczeniowych i równoległego rozwiązywania trójwymiarowych problemów akustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy dla problemów opartych na testach Politechnika Poznańska\Wydział Informatyki i Zarządzania decyzja wydana - finansowany
Algorytmy i struktury sterowania dla celów aktywnej ochrony przed hałasem osób poruszających się w pomieszczeniach o własnościach hal przemysłowych Politechnika Śląska\Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Algorytmy mrówkowe w zastosowaniu do adaptacyjnego rutingu w sieciach telekomunikacyjnych Politechnika Warszawska\Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych decyzja wydana - finansowany
Algorytmy odbioru sygnałów z adaptacyjną modulacją wielotonową z nośnymi nieortogonalnymi Politechnika Poznańska\Wydział Elektroniki i Telekomunikacji decyzja wydana - finansowany
Algorytmy optymalizacji dla chmury punktów LiDAR wykorzystywanej do budowy NMT Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej decyzja wydana - finansowany
Algorytmy przetwarzania obrazów w dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej złożonych mieszanin o działaniu leczniczym Uniwersytet Medyczny w Lublinie\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy sterowania układami mechatronicznymi pojazdów mechanicznych Politechnika Śląska\Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Algorytmy wyznaczania wskaźnika migotania światła dla celów oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych Politechnika Wrocławska\Wydział Elektryczny decyzja wydana - niefinansowany
Allelopatia glonów i cyjanobakterii w ekosystemie bałtyckim Instytut Oceanologii PAN decyzja wydana - finansowany
Alokacja i akumulacja biomasy w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnących na gruntach porolnych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Leśny decyzja wydana - niefinansowany
Alokacja środków technicznych wspomagających transport w systemie logistyki miejskiej jako czynnik zrównoważnego rozwoju Politechnika Gdańska\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Alokacja źródeł przychodów za granicę - analiza instrumentów podatkowych przeciwdziałających erozji podstawy opodatkowania Szkoła Główna Handlowa\Kolegium Zarządzania i Finansów decyzja wydana - niefinansowany
Alternatywna metoda wytwarzania nawozów fosforowych za pomocą biologicznego roztwarzania surowców niskiej jakości Politechnika Wrocławska\Wydział Chemiczny decyzja wydana - finansowany
Alternatywny szlak akropetalnego transportu auksyn i jego znaczenie dla organogenezy podczas rozwoju pędu Arabidopsis thaliana Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Biologicznych decyzja wydana - finansowany
Aminokarboksylowe i fosfonowe pochodne benzopiranów i ich związki kompleksowe z Cu(II), Ru(III) i Fe(II). Synteza i ustalenie ich właściwości antyoksydacyjnych Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Farmaceutyczny decyzja wydana - niefinansowany
Amorficzne i krystaliczne warstwy ditlenku tytanu (TiO2) nanoszone metodą RF PECVD z nieorganicznych i organicznych związków wyjściowych - ich właściwości i zastosowania fotokatalityczne Politechnika Łódzka\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Analityczna i układowa synteza analogowych skompensowanych fazowo filtrów parametrycznych o zminimalizowanym czasie trwania stanów nieustalonych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie\Wydział Elektryczny decyzja wydana - niefinansowany
Analityczne i półgrupowe aspekty teorii rozkładów granicznych Uniwersytet Wrocławski\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i ocena ekonomiczno-społeczna inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE w latach 2004-2008 na przykładzie Gmin Powiatu Olsztyńskiego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Nauk Ekonomicznych decyzja wydana - niefinansowany