Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37
Konkurs 37

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Aktywne elektrody z ekspandowanego grafitu przeznaczone do procesu elektrochemicznego utleniania fenolu - otrzymywanie, fizykochemiczne właściwości Politechnika Poznańska\Wydział Technologii Chemicznej decyzja wydana - finansowany
Aktywność aminopeptydaz i glikozydaz w mleku i krwi krów w zależności od rasy, stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego oraz systemu żywienia Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność elektromechaniczna ferroelektrycznych ceramik Pb[(Ni1/3Sb2/3)xTiyZrzO3 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie\Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność endokrynna tkanki tłuszczowej w odpowiedzi na redukcję masy ciała kobiet z androidalnym i gynoidalnym typem otłuszczenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność fitazy jako nowy wyróżnik właściwości szczepów probiotycznych Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN decyzja wydana - finansowany
Aktywność fotodynamiczna wybranych nanokrystalicznych fotokatalizatorów półprzewodnikowych Uniwersytet Jagielloński\Wydział Chemii decyzja wydana - finansowany
Aktywność modyfikowanych emulgatorów acylopropylenoglikolowych otrzymywanych w układzie mikroemulsyjnym, na granicy faz olej/woda Politechnika Gdańska\Wydział Chemiczny decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność tromboplastyczna i fibrynolityczna w zakrzepach przyściennych tętniaków aorty brzusznej; potencjalna rola homocysteiny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie\Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej decyzja wydana - niefinansowany
Aktywność układu autonomicznego w korelacji z perfuzją obwodową i krążeniem pozagałkowym u chorych z jaskrą normalnego ciśnienia Wojskowy Instytut Medyczny decyzja wydana - finansowany
Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna studentów Politechniki Śląskiej jako pozytywne mierniki zdrowia - diagnostyka, współzależności i standardy poziomu Politechnika Śląska\Ośrodek Sportu decyzja wydana - niefinansowany
Aktywowane jonowo surowce ilaste: opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowych farmaceutycznych substancji rozsadzających. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki decyzja wydana - niefinansowany
Akumulacja metali ciężkich (Pb, Cu, Zn, Cd) i strategie tolerancji w roślinach użytecznych w procesie fitoremediacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Biologii decyzja wydana - niefinansowany
Akumulatory energii elektrycznej dla kogeneracji rozproszonej energii elektrycznej i cieplnej ze współpracą z siecią elektroenergetyczną Politechnika Poznańska\Wydział Technologii Chemicznej decyzja wydana - niefinansowany
Akwizycja i transfer zdolności manualnych operatora. Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki decyzja wydana - niefinansowany
Alabaster jako kamień dekoracyjny w architekturze Krakowa oraz wybranych obiektach Małopolski Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Album Winnicki: zespół rysunków Jeana Pierre?a Norblina (1760-1820). Cz.1: Twórczość rysunkowa J. P. Norblina. Cz. 2: Katalog Instytut Sztuki PAN decyzja wydana - niefinansowany
Alergia IgE zależna i IgE niezależna na leki i materiały stomatologiczne u pacjentów stomatologicznych i personelu medycznego Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum\Wydział Lekarski decyzja wydana - niefinansowany
Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej decyzja wydana - niefinansowany
Algorytm sprzężonej adaptacji rozwiązywania problemów prostych i odwrotnych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - finansowany
Algorytmiczna analiza systemów wyborczych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - finansowany