Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37
Konkurs 37

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Społecznych decyzja wydana - finansowany
Adaptacja szkolna dzieci polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Pedagogiki i Psychologii decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacja w warunkach zmiany - reguły gry w polskiej administracji publicznej Uniwersytet Warszawski\Wydział Filozofii i Socjologii decyzja wydana - finansowany
Adaptacyjna teleradioterapia pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego, mająca na celu zmniejszenie marginesu napromieniania Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjne korzyści z introgresji niejądrowych genomów - przykład radiacji gatunków z rodzaju Chaerophyllum (Apiaceae) Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacyjne przetworniki delta z nierównomiernym próbkowaniem dla bezprzewodowych sieci czujników Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Addycje diazozwiązków fosfonowych do wiązań wielokrotnych, przebiegające w środowisku cieczy jonowych Uniwersytet Łódzki\Wydział Chemii decyzja wydana - niefinansowany
Adoptywny transfer allogenicznych swoistych limfocytów T jako innowacyjna terapia guzów litych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - finansowany
Adsorpcja CO2 pochodzącego ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem w procesie zmiennociśnieniowym i zmiennotemperaturowym Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Agentowy System Zarządzania Zasobami w Organizacji Wirtualnej Instytut Badań Systemowych PAN decyzja wydana - niefinansowany
Agoniści receptorów mGlu4, mGlu7 i mGlu8 jako potencjalne leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe - interakcje z układem serotoninowym Instytut Farmakologii PAN decyzja wydana - finansowany
Agregacja predykcyjnych modeli Data Mining przy wykorzystaniu dekompozycji wielowymiarowych z zastosowaniami w finansach i zarządzaniu Szkoła Główna Handlowa\Kolegium Analiz Ekonomicznych decyzja wydana - niefinansowany
Agrotechniczna utylizacja włóknistych materiałów organicznych do celów ogrodniczych Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy decyzja wydana - niefinansowany
Akademia Stanisława w Nancy na tle ruchu umysłowego w XVIII w. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie\Wydział Filologiczno-Historyczny decyzja wydana - finansowany
Akceleracja Wybranych Operacji Zmiennoprzecinkowych w Układach FPGA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Akceleracja obliczeń chemicznych przy użyciu dedykowanej heterogenicznej architektury obliczeniowej w środowisku komputerów wielkiej mocy Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH decyzja wydana - niefinansowany
Aktionsarten w konfrontacji przekładowej (na materiale rosyjsko-polsko-angielskim) Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Filologiczny decyzja wydana - niefinansowany
Aktualne modele finansowania sztuk plastycznych w Polsce i we Francji - analiza wybranych realizacji w latach 2006-2008, wnioski, propozycje zmian Uniwersytet Jagielloński\Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej decyzja wydana - niefinansowany
Aktywacja ścieżki sygnałowej JAK/STAT w regulacji funkcji komórek śródbłonka naczyń Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II decyzja wydana - finansowany
Aktywne Ja - wpływ nastroju na funkcjonowanie poznawcze i uległość wobec perswazji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie\Wydział Psychologii decyzja wydana - finansowany