Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37
Konkurs 37

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Styl w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza Instytut Badań Literackich PAN decyzja wydana - finansowany
Wpływ metyloprednizolonu na aktywność czynników transkrypcyjnych: NFkappa-B, JAK/STAT oraz stężenie wybranych cytokin u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN decyzja wydana - niefinansowany
Wpływ ćwiczeń hatha jogi na komponenty somatyczne i wybrane zdolności motoryczne młodych kobiet Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach\Wydział Wychowania Fizycznego decyzja wydana - finansowany
"By pewniej i szybciej przeniósł się na tamten świat". Pieniądz w praktykach pogrzebowych Słowian Wschodnich w średniowieczu i czasach nowożytnych Instytut Archeologii i Etnologii PAN decyzja wydana - finansowany
"Co się wydarzyło? Gdzie? Kiedy?". Analiza semantyczna i komputerowa korpusów prasowych WEB Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Filologiczny decyzja wydana - niefinansowany
"De Prospectiva Pingendi" Piera della Francesca jako kodyfikacja perspektywy linearnej. Filozoficzne i naukowe źródła traktatu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Artystyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Idea "zachodnioruska" w XIX-XX wieku: geneza, rozwój, kontynuacje Instytut Historii Nauki PAN decyzja wydana - finansowany
"Ludzka strona opowieści." Lucjan Wolanowski. Życie. Twórczość. Recepcja Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Filologiczny decyzja wydana - niefinansowany
"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej Uniwersytet Łódzki\Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych decyzja wydana - niefinansowany
"Portrety miejsc specjalnych" jako metodologia badań społecznych/edukacyjnych sprzyjających zmianie. "Portrety miejsc specjalnych" jako ujęcie problemów pedagogiki specjalnej w perspektywie teoretycznej pedagogiki miejsca Uniwersytet Gdański\Wydział Nauk Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
"Romskość" a płeć. Wzory kobiecości i męskości u Romów z grup Polska Roma, Lowara i Kełderasza Uniwersytet Warszawski\Wydział Historyczny decyzja wydana - finansowany
"Zielona dyplomacja" jako instrument polityki zagranicznej państwa Dolnośląska Szkoła Wyższa\Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa decyzja wydana - niefinansowany
(Bez)sensy ironiczności. Polska ironia romantyczna w kontekście tworczości Juliusza Słowackiego Uniwersytet Wrocławski\Wydział Filologiczny decyzja wydana - niefinansowany
(p,q)-metryki a topologia Gromowa-Hausdorffa Uniwersytet Łódzki\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
,Ochrona dziedzictwa kulturowego Chełma - Encyklopedia Chełma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie decyzja wydana - niefinansowany
A la recherche de l?Autre. Analyse thématique et formelle de l??uvre dramatique de Bernard-Marie Kolt?s (W poszukiwaniu Innego. Analiza tematyczna i formalna twórczości dramatycznej Bernarda-Marii Kolt?sa) Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Filologiczny decyzja wydana - finansowany
Absorpcja energii uderzenia w układzie: poliuretanowy zagłówek siedzenia - głowa pasażera: badania doświadczalne pianek poliuretanowych miękkich, model konstytutywny materiału, model obliczeniowy piankowego absorbera energii Politechnika Łódzka\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - finansowany
Absorpcja i desorpcja CO2 w nowym rozpuszczalniku - wodnym roztworze MDEA aktywowanym AEEA/EMEA Politechnika Łódzka\Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska decyzja wydana - finansowany
Adaptacja kamieniołomów dla potrzeb turystyki na przykładzie Kopalni Wapienia Tarnów Opolski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych decyzja wydana - niefinansowany
Adaptacja kulturowa oraz ocena przydatności kwestionariusza CHIP-AE (Child Health and Illness Profile - Adolescent Version) do monitorowania zdrowia fizycznego i psychospołecznego młodzieży w wieku 13-18 lat w Polsce Instytut Matki i Dziecka decyzja wydana - finansowany