Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37 Styl w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza
Konkurs 37

Styl w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza

Numer wniosku: N N103 019337
Kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
Instytucja realizująca: Instytut Badań Literackich PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 30 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 30 000
Termin rozpoczęcia umowy: 2009-09-22
Termin zakończenia umowy: 2011-09-03
Konkurs: 37