Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37 Sposoby definiowania sztuki w XXI wieku
Konkurs 37

Sposoby definiowania sztuki w XXI wieku

Numer wniosku: N N105 062137
Kierownik: prof. Grzegorz Dziamski
Instytucja realizująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Społecznych
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37