Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37 Rola ferrytyny oraz regulatorów transkrypcji PhoP i AxyR w determinowaniu oporności i/lub tolerancji Listeria monocytogenes na antybiotyki beta-laktamowe - poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w terapii listeriozy
Konkurs 37

Rola ferrytyny oraz regulatorów transkrypcji PhoP i AxyR w determinowaniu oporności i/lub tolerancji Listeria monocytogenes na antybiotyki beta-laktamowe - poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w terapii listeriozy

Numer wniosku: N N303 319737
Kierownik: dr Agata Krawczyk-Balska
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Organizmów
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37