Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej
Konkurs 37

"Myślenie Szekspirem po polsku": Szekspir w kulturze polskiej

Numer wniosku: N N103 234137
Kierownik: dr Katarzyna Joanna Williams
Instytucja realizująca: Uniwersytet Łódzki\Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37