Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37 Formowanie wiązki z cyklotronów wysokoenergetycznych dla radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej
Konkurs 37

Formowanie wiązki z cyklotronów wysokoenergetycznych dla radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej

Numer wniosku: N N518 382337
Kierownik: dr Joanna Barbara Dąbrowska
Instytucja realizująca: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technika w Medycynie
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37