Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37(Bez)sensy ironiczności. Polska ironia romantyczna w kontekście tworczości Juliusza Słowackiego
Konkurs 37

(Bez)sensy ironiczności. Polska ironia romantyczna w kontekście tworczości Juliusza Słowackiego

Numer wniosku: N N103 046637
Kierownik: prof. dr hab. Marian Wojciech Ursel
Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski\Wydział Filologiczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37