Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Analiza i ocena ekonomiczno-społeczna inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE w latach 2004-2008 na przykładzie Gmin Powiatu Olsztyńskiego
Konkurs 37

Analiza i ocena ekonomiczno-społeczna inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE w latach 2004-2008 na przykładzie Gmin Powiatu Olsztyńskiego

Numer wniosku: N N112 004237
Kierownik: dr Waldemar Ryszard Kozłowski
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Nauk Ekonomicznych
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Makro- i Mikroekonomia
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37