Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Aminokarboksylowe i fosfonowe pochodne benzopiranów i ich związki kompleksowe z Cu(II), Ru(III) i Fe(II). Synteza i ustalenie ich właściwości antyoksydacyjnych
Konkurs 37

Aminokarboksylowe i fosfonowe pochodne benzopiranów i ich związki kompleksowe z Cu(II), Ru(III) i Fe(II). Synteza i ustalenie ich właściwości antyoksydacyjnych

Numer wniosku: N N405 383037
Kierownik: dr Roman Modranka
Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Farmaceutyczny
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Nauki Farmaceutyczne
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37