Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Alokacja i akumulacja biomasy w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnących na gruntach porolnych
Konkurs 37

Alokacja i akumulacja biomasy w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnących na gruntach porolnych

Numer wniosku: N N309 094637
Kierownik: dr inż. Andrzej Piotr Węgiel
Instytucja realizująca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Leśny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Leśnictwo
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37