Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Allelopatia glonów i cyjanobakterii w ekosystemie bałtyckim
Konkurs 37

Allelopatia glonów i cyjanobakterii w ekosystemie bałtyckim

Numer wniosku: N N306 214137
Kierownik: dr hab. Alicja Maria Kosakowska
Instytucja realizująca: Instytut Oceanologii PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geografia i Oceanologia
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 220 380
Dotacja przyznana przez Ministra: 220 380
Termin rozpoczęcia umowy: 2009-11-03
Termin zakończenia umowy: 2012-05-02
Konkurs: 37