Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Algorytmy wyznaczania wskaźnika migotania światła dla celów oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych
Konkurs 37

Algorytmy wyznaczania wskaźnika migotania światła dla celów oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych

Numer wniosku: N N510 334137
Kierownik: dr hab. inż. Antoni Klajn
Instytucja realizująca: Politechnika Wrocławska\Wydział Elektryczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37