Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych
Konkurs 37

Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych

Numer wniosku: N N519 401337
Kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Metody Komputerowe w Nauce
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37