Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Alabaster jako kamień dekoracyjny w architekturze Krakowa oraz wybranych obiektach Małopolski
Konkurs 37

Alabaster jako kamień dekoracyjny w architekturze Krakowa oraz wybranych obiektach Małopolski

Numer wniosku: N N525 364037
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel
Instytucja realizująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Geologia i Geofizyka Stosowane
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37