Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Aktywowane jonowo surowce ilaste: opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowych farmaceutycznych substancji rozsadzających.
Konkurs 37

Aktywowane jonowo surowce ilaste: opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowych farmaceutycznych substancji rozsadzających.

Numer wniosku: N N507 450137
Kierownik: dr inż. Alicja Teresa Rapacz-Kmita
Instytucja realizująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37