Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Aktywność fotodynamiczna wybranych nanokrystalicznych fotokatalizatorów półprzewodnikowych
Konkurs 37

Aktywność fotodynamiczna wybranych nanokrystalicznych fotokatalizatorów półprzewodnikowych

Numer wniosku: N N204 428937
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Jolanta Stochel
Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Chemii
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Chemia
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 57 500
Dotacja przyznana przez Ministra: 57 500
Termin rozpoczęcia umowy: 2009-10-21
Termin zakończenia umowy: 2011-05-03
Konkurs: 37