Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Agrotechniczna utylizacja włóknistych materiałów organicznych do celów ogrodniczych
Konkurs 37

Agrotechniczna utylizacja włóknistych materiałów organicznych do celów ogrodniczych

Numer wniosku: N N310 219737
Kierownik: dr inż. Katarzyna Dziedziczak
Instytucja realizująca: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37