Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Agregacja predykcyjnych modeli Data Mining przy wykorzystaniu dekompozycji wielowymiarowych z zastosowaniami w finansach i zarządzaniu
Konkurs 37

Agregacja predykcyjnych modeli Data Mining przy wykorzystaniu dekompozycji wielowymiarowych z zastosowaniami w finansach i zarządzaniu

Numer wniosku: N N111 412837
Kierownik: dr inż. Ryszard Szupiluk
Instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa\Kolegium Analiz Ekonomicznych
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Ekonometria, Statystyka i Informatyka Ekonomiczna
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37