Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Adsorpcja CO2 pochodzącego ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem w procesie zmiennociśnieniowym i zmiennotemperaturowym
Konkurs 37

Adsorpcja CO2 pochodzącego ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem w procesie zmiennociśnieniowym i zmiennotemperaturowym

Numer wniosku: N N513 358237
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak
Instytucja realizująca: Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Energetyka Cieplna
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37