Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Adaptacja szkolna dzieci polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii.
Konkurs 37

Adaptacja szkolna dzieci polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii.

Numer wniosku: N N116 440537
Kierownik: mgr Katarzyna Anna Winiecka
Instytucja realizująca: Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Pedagogiki i Psychologii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Socjologia i Nauki Polityczne
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37