Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia
Konkurs 37

Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia

Numer wniosku: N N106 058837
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Małgorzata Hornowska
Instytucja realizująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Społecznych
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Psychologia i Pedagogika
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 350 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 350 000
Termin rozpoczęcia umowy: 2009-10-22
Termin zakończenia umowy: 2014-04-21
Konkurs: 37