Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Adaptacja kulturowa oraz ocena przydatności kwestionariusza CHIP-AE (Child Health and Illness Profile - Adolescent Version) do monitorowania zdrowia fizycznego i psychospołecznego młodzieży w wieku 13-18 lat w Polsce
Konkurs 37

Adaptacja kulturowa oraz ocena przydatności kwestionariusza CHIP-AE (Child Health and Illness Profile - Adolescent Version) do monitorowania zdrowia fizycznego i psychospołecznego młodzieży w wieku 13-18 lat w Polsce

Numer wniosku: N N404 140537
Kierownik: dr Joanna Teresa Mazur
Instytucja realizująca: Instytut Matki i Dziecka
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Zdrowie Publiczne i Kultura Fizyczna
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 136 500
Dotacja przyznana przez Ministra: 136 500
Termin rozpoczęcia umowy: 2009-10-05
Termin zakończenia umowy: 2012-08-04
Konkurs: 37