Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37Adaptacja kamieniołomów dla potrzeb turystyki na przykładzie Kopalni Wapienia Tarnów Opolski
Konkurs 37

Adaptacja kamieniołomów dla potrzeb turystyki na przykładzie Kopalni Wapienia Tarnów Opolski

Numer wniosku: N N307 017237
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Stefan Skoczylas
Instytucja realizująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Geologia, Geofizyka i Geochemia
Status: decyzja wydana - niefinansowany
Konkurs: 37