Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37A la recherche de l?Autre. Analyse thématique et formelle de l??uvre dramatique de Bernard-Marie Kolt?s (W poszukiwaniu Innego. Analiza tematyczna i formalna twórczości dramatycznej Bernarda-Marii Kolt?sa)
Konkurs 37

A la recherche de l?Autre. Analyse thématique et formelle de l??uvre dramatique de Bernard-Marie Kolt?s (W poszukiwaniu Innego. Analiza tematyczna i formalna twórczości dramatycznej Bernarda-Marii Kolt?sa)

Numer wniosku: N N103 022537
Kierownik: dr Grażyna Bogusława Starak
Instytucja realizująca: Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Filologiczny
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: decyzja wydana - finansowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 39 300
Dotacja przyznana przez Ministra: 39 300
Termin rozpoczęcia umowy: 2009-10-15
Termin zakończenia umowy: 2011-10-14
Konkurs: 37