Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 37
Konkurs 37

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Doświadczenia i przeżycia szkolne uczniów ważną przesłanką oceny jakości pracy współczesnej szkoły polskiej i procesów edukacyjnych z nią związanych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach\Wydział Pedagogiczny i Artystyczny decyzja wydana - niefinansowany
Ocena strukturalnych reaktorów katalitycznych za pomocą kryteriów entropowych w oparciu o doświadczalnie wyznaczone współczynniki transportu i opory przepływu Instytut Inżynierii Chemicznej PAN decyzja wydana - finansowany
Sposoby definiowania sztuki w XXI wieku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
Udział fosfatazy białkowej PrpE w formowaniu oraz kiełkowaniu przetrwalników B. subtilis Gdański Uniwersytet Medyczny\Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku decyzja wydana - niefinansowany
Badania kompozytów oraz analiza konstytuowania wtórnych elastomerów i tworzyw termoplastycznych z wykorzystaniem promieniowania elektronowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Badania właściwości blend polisacharydów i polimerów przewodzących jako potencjalnych składników opakowań spożywczych Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\Wydział Technologii Żywności decyzja wydana - finansowany
Badanie cech stylowych poezji religijnej oświecenia Uniwersytet Zielonogórski\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - niefinansowany
Badanie możliwości wykorzystania jako materiałów termochromowych wieloskładnikowych tlenków ze skokowym efektem termorezystancyjnym Politechnika Wrocławska\Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki decyzja wydana - finansowany
Białe fluorofory: fotofizyka spirocyklicznych cząsteczek bichromoforowych Instytut Chemii Fizycznej PAN decyzja wydana - niefinansowany
Ekologiczny proces klejenia mieszanek gumowych Instytut Przemysłu Skórzanego decyzja wydana - niefinansowany
Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki regionalnej w warunkach zrównoważonego rozwoju Uniwersytet Szczeciński\Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania decyzja wydana - niefinansowany
Formowanie wiązki z cyklotronów wysokoenergetycznych dla radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN decyzja wydana - niefinansowany
Metody analizy widma promieniowania fluorescencyjnego komórek biologicznych Politechnika Wrocławska\Wydział Elektroniki decyzja wydana - niefinansowany
Modele zachowań nauczycieli klas I-III na zmiany i innowacje - uwarunkowania środowiskowe Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie decyzja wydana - niefinansowany
Ocena stanu nawodnienia i odżywienia za pomocą bioimpedancji elektrycznej i markerów biochemicznych jako czynników progresji przewlekłej choroby nerek Uniwersytet Medyczny w Lublinie\II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym decyzja wydana - finansowany
Ocena występowania bezobjawowych zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz integracji jego genomu w komórkach nabłonka szyjki macicy u kobiet bez śródnabłonkowej neoplazji/raka szyjki macicy Uniwersytet Medyczny w Lublinie\I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym decyzja wydana - niefinansowany
Optymalizacja produkcji kwasu laktobionowego z serwatki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu decyzja wydana - finansowany
Podatność zapraw cementowych z popiołami lotnymi na przemiany fazowe wody Politechnika Świętokrzyska\Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Poziom ekspresji receptorów adenozynowych (AR) w leukocytach pacjentek z cukrzycą ciążową Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Fizjoterapii decyzja wydana - niefinansowany
Rola ferrytyny oraz regulatorów transkrypcji PhoP i AxyR w determinowaniu oporności i/lub tolerancji Listeria monocytogenes na antybiotyki beta-laktamowe - poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w terapii listeriozy Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii decyzja wydana - niefinansowany
nowsze
1 2 3 4 5