Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 36
Konkurs 36

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Determinanty ekonomizacji aktywizacji zawodowej bezrobotnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu\Wydział Społeczno-Ekonomiczny decyzja wydana - niefinansowany
Koncepcja CVP (koszt-wolumen-zysk) jako podstawa wyjaśnienia funkcjonowania gospodarki współczesnej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu\Wydział Finansów i Bankowości decyzja wydana - niefinansowany
"Album Orbis" Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej decyzja wydana - finansowany
"Ars" w pismach świętego Augustyna Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II decyzja wydana - niefinansowany
"Biedni pracujący" w realiach liberalnej gospodarki rynkowej ? na przykładzie polskiego rynku pracy Uniwersytet Gdański\Wydział Ekonomiczny decyzja wydana - niefinansowany
"De Prospectiva Pingendi" Piera della Francesca jako kodyfikacja perspektywy. Źródła naukowe traktatu i jego wpływ na nowożytne doktryny artystyczne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Artystyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Kraj wolności" i "kraj niewoli" - brytyjska i francuska wizja wolności - XVII-XVIII wiek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny decyzja wydana - finansowany
"Listy z Londynu". Instrument propagandy opozycji piłsudczykowskiej 1942-1947. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach\Filia w Piotrkowie Trybunalskim decyzja wydana - niefinansowany
"Livre des merveilles". Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Biblioth?que nationale de France Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny decyzja wydana - finansowany
"O polską koronę". Udział Francji w elekcji królów polskich. 1697-1733-1764. Materiały do edycji źródeł z archiwum francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych Uniwersytet Warszawski\Wydział Historyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Partie Zielonych w Europie Zachodniej jako partie nowej lewicy" Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
"Rady i przestrogi dla panien" Polska literatura poradnikowa okresu niewoli narodowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Studiów Edukacyjnych decyzja wydana - finansowany
"Republikańska szkoła a antylskie dzieci". Antropologiczne studium oddziaływania francuskiej szkoły państwowej na tożsamość kulturową i obywatelską mieszkańców Martyniki. Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Nauk Historycznych decyzja wydana - niefinansowany
"Rozmieszczenie idealne swobodne" (IFD) w gradientach obfitości pokarmu i niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii decyzja wydana - finansowany
"Ukraińska" mniejszość narodowa w rumuńskim Maramureszu i problemy jej tożsamości Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny decyzja wydana - finansowany
"Wtórne miasto" George?a Steinera. Rzeczywistość czy antyutopia ? Uniwersytet Warszawski\Wydział Filozofii i Socjologii decyzja wydana - niefinansowany
"Xięga Bałwochwalcza" Brunona Schulza: wizje kobiecości - formy reprezentacji - strategie intertekstualne Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II decyzja wydana - niefinansowany
"Świat Słowiański" wobec przemian społeczno-politycznych w Bułgarii w latach 1908-1914 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Życie świadome". O międzywojennej publicystyce literackiej i społecznej Ireny Krzywickiej Uniwersytet Szczeciński\Wydział Filologiczny decyzja wydana - niefinansowany
2-grupy, grawitacja i problem stałej kosmologicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii decyzja wydana - niefinansowany
nowsze
1 2 3 4 5