Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 35
Konkurs 35

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza georóżnorodności pienińskiego pasa skałkowego dla potrzeb utworzenia polsko-słowackiego geoparku UNESCO "Pieniny" Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i badania porównawcze metod bezczujnikowego i quasi-bezczujnikowego sterowania silników synchronicznych o magnesach trwałych Instytut Elektrotechniki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i badania właściwości hydrostatycznych łożysk poprzeczno-wzdłużnych przeznaczonych dla wrzecion obrabiarek Politechnika Łódzka\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i interpretacja Mów budujących S. Kierkegaarda w kontekście filozofii wiary rozpoznanej w jego pismach pseudonimowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Teologiczny decyzja wydana - finansowany
Analiza i monitoring zawartości substancji odurzających w wodach powierzchniowych oraz optymalizacja metody oznaczania narkotyków we włosach Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Farmaceutyczny decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i planowanie działalności innowacyjnej w małych i średnich firmach informatycznych w Polsce Politechnika Warszawska\Wydział Inżynierii Produkcji decyzja wydana - finansowany
Analiza i przetwarzanie sygnałów wibroakustycznych w diagnostyce i projektowaniu układów przeniesienia napędu pracujących w warunkach zmiennych prędkości obrotowych i obciążeń Politechnika Śląska\Wydział Transportu decyzja wydana - niefinansowany
Analiza i wektorowe sterowanie układów o równoległym połączeniu przekształtników diodowych z modulacją w obwodzie prądu stałego Politechnika Świętokrzyska\Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza ichnologiczna dolnokambryjskich formacji południowego bloku Gór Świętokrzyskich: formacji łupków Czarnej, formacji piaskowców z Ociesęk oraz formacji łupków z Kamieńca Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi decyzja wydana - finansowany
Analiza ilościowa pyłu w rolniczym środowisku pracy w zależności od warunków mikroklimatycznych Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki decyzja wydana - niefinansowany
Analiza in vivo procesów biodegradacji związków fosfonoorganicznych prowadzonych przez sinice i grzyby strzępkowe. Wykorzystanie spektroskopii 31P NMR do śledzenia przebiegu procesu Uniwersytet Opolski\Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii decyzja wydana - niefinansowany
Analiza kombinatoryczna algorytmów rozproszonych Uniwersytet Wrocławski\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - finansowany
Analiza kompleksu telomerowego jako markera procesu starzenia się nasion na przykładzie ziarniaków żyta Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN decyzja wydana - niefinansowany
Analiza konstrukcyjno-wytrzymałościowa przekładni falowych wykonanych z tworzyw sztucznych Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza\Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa decyzja wydana - niefinansowany
Analiza kształtowania się europejskiej nauki prawa porównawczego Uniwersytet Warszawski\Wydział Prawa i Administracji decyzja wydana - niefinansowany
Analiza markerów polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genomie żubra przed i po bottleneck - znaczenie dla ochrony gatunku Zakład Badania Ssaków PAN decyzja wydana - niefinansowany
Analiza mechanizmów stabilizacji lokomocji dwunożnej, opracowanie metod syntezy ruchu z wykorzystaniem wzorców biologicznych Politechnika Warszawska\Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa decyzja wydana - finansowany
Analiza mikro elektro-mechanicznej platformy dla celów laparoskopii Politechnika Gdańska\Wydział Mechaniczny decyzja wydana - finansowany
Analiza mikroRNA w układach symbiotycznych Lotus japonicus i Lupinus angustifolius z Mesorhizobium loti. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Rolniczy decyzja wydana - finansowany
Analiza modalna skrzypiec różniących się celowo wprowadzanymi zmianami konstrukcyjnymi Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu\Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa decyzja wydana - niefinansowany