Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 34
Konkurs 34

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Araukania i jej mieszkańcy" w półtora wieku po Domeyce. Mapucze z Chile: dzieje etniczne, aktualna sytuacja społeczno-kulturowa i ich walka o przetrwanie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Historyczny decyzja wydana - finansowany
"Badanie dynamiki zderzeń 197Au + 197Au przy energii 15 MeV/nukleon" Uniwersytet Warszawski\Wydział Fizyki decyzja wydana - finansowany
"Badanie korelacji markerów fenotypowych i cech użytkowych lnu za pomocą komputerowej bazy danych MS Access w celu zwiększenia efektywności prac hodowlanych" Instytut Włókien Naturalnych decyzja wydana - niefinansowany
"Christoph Wilhelm Hufeland i jego rola w historii niemieckiej i polskiej medycyny klinicznej" Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych decyzja wydana - niefinansowany
"Działalność Stowarzyszenia Pojezierze w latach 1956-1989. Uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturalne" Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie decyzja wydana - niefinansowany
"Dzieci ulicy" : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji Uniwersytet Jagielloński\Wydział Filozoficzny decyzja wydana - finansowany
"Każdy herb polski żywym jest obrazem dzielności na placu marsowym i wierności ku ojczyźnie" - kult i rola klejnotu szlacheckiego w świetle staropolskich rękopiśmiennych herbarzy Polskie Towarzystwo Historyczne Zarząd Główny decyzja wydana - finansowany
"Marka dyplomu" - wartość rynkowa, percepcja pracodawców Uniwersytet Warszawski\Instytut Studiów Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
"Monitoring audio-video ptaków z terenu Małopolski z wykorzystaniem narzędzi do rozpoznawania mowy ludzkiej."- analiza sygnałów komunikacyjnych Parus major Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie decyzja wydana - niefinansowany
"Morfologia szyszek świerka pospolitego z różnych wysokości nad poziomem morza w Sudetach i Karpatach a cechy drzew matecznych i ich potomstwa" Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu\Wydział Leśny decyzja wydana - niefinansowany
"Motywacja a pamięciowy efekt dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego. Wpływ motywacji na świadome uleganie dezinformacji" Uniwersytet Jagielloński\Wydział Filozoficzny decyzja wydana - niefinansowany
"Myślenie musi być cienkie...".Proza Zygmunta Haupta - studium poetyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie\Wydział Filologiczno-Historyczny niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
"Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego. Studium historycznoliterackie i krytyczna edycja dzieła Uniwersytet Zielonogórski\Wydział Humanistyczny niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
"Pomerania" Jana Bugenhagena. Uniwersytet Szczeciński\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - niefinansowany
"Somatyczna embriogeneza i kriokonserwacja kultur embriogennych Picea abies (L.) Karst. i P. omorika (Pancic) Purk. metodą witryfikacji" Instytut Dendrologii PAN decyzja wydana - niefinansowany
"Trzecia droga" edukacji - koncepcje i osiągnięcia angielskiego obowiązkowego systemu szkolnictwa publicznego 1996 - 2006 Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Humanistyczny decyzja wydana - finansowany
"Zróżnicowanie petrologiczne i geochemiczne skał rodingitowych z obrzeżenia bloku sowiogórskiego" Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska decyzja wydana - niefinansowany
2-Tionosparteina - nowe perspektywy farmakologicznego leczenia cukrzycy typu 2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Farmaceutyczny decyzja wydana - niefinansowany
Absolutnie ujemna przewodność w złączach Josephsona Instytut Fizyki PAN decyzja wydana - finansowany
Adaptacja nowej rośliny cebulowej Lachenalia sp. do rodzimych warunków - biologia kwitnienia, rozmnażanie techniką in vitro, sterowany cykl uprawy Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\Wydział Ogrodniczy decyzja wydana - finansowany
nowsze
1 2 3 4 5