Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza porównawcza segmentów i ich wpływ na kształtowanie się narzędzi marketingowych w branży piwowarskiej Polski i Czech z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Politechnika Częstochowska\Wydział Zarządzania nierekomendowany
Analiza potrzeb chorych na schizofrenię w aspekcie subiektywnej oceny jakości życia i ekonomicznych konsekwencji niezdolności do pracy Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Nauk o Zdrowiu nierekomendowany
Analiza preferencji kolorystycznych we wzorach polskich tkanin produkowanych przemysłowo w XX w. Ocena najistotniejszych czynników wpływających na preferencje w Polsce. Projekt kolekcji tkanin drukowanych zrealizowany w oparciu o wyniki badań Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie\Wydział Form Przemysłowych nierekomendowany
Analiza procesów deformacji lepkosprężystych płytowych ustrojów nośnych mostów Politechnika Lubelska\Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej nierekomendowany
Analiza procesów kształtujących dynamikę wiązki jonów wieloładunkowych emitowanych przez źródła typu ECR oraz eksperymentalne wyznaczanie parametrów wejściowych do symulacji transportu wiązki jonów za pomocą programów numerycznych Uniwersytet Warszawski\Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów nierekomendowany
Analiza procesów obróbki cieplnej i ciągnienia nowej generacji drutów ze stali TRIP o zawartości 0,200,45%C. Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej nierekomendowany
Analiza procesów ustalonej i nieustalonej wymiany ciepła w dzwonie nurkowym Politechnika Szczecińska\Wydział Mechaniczny rekomendowany
Analiza produkcji rezonansów K* w zderzeniach ciężkich jonów w przedziale energii akceleratora CERN SPS Politechnika Warszawska\Wydział Fizyki rekomendowany
Analiza profilu metylacji DNA w nowotworach krtani u ludzi Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Farmaceutyczny nierekomendowany
Analiza profilu związków nieenzymatycznego brązowienia powstających na skutek obróbki wyrobów mięsnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji nierekomendowany
Analiza propagacji sygnału w połączeniach nowoczesnych układów VLSI Politechnika Poznańska\Wydział Elektroniki i Telekomunikacji rekomendowany
Analiza proteomu jądrowego w patogenezie wiroidowej. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN nierekomendowany
Analiza przyczyn zatonięcia promu Jan Heweliusz Politechnika Gdańska\Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa nierekomendowany
Analiza przydatności krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych dla wytwarzania wodoru z uwzględnieniem emisji ditlenku węgla w pełnym cyklu ich pozyskania, przeróbki i konwersji Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Paliw i Energii rekomendowany
Analiza relacji zachodzących między zachowaniami niewerbalnymi (gesty, mimika) a elementami leksykalnymi i prozodycznymi w dialogu zadaniowym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Neofilologii nierekomendowany
Analiza skuteczności wybranych metod podnoszenia wibrostabilności systemu obrabiarka - proces skrawania, przy obróbce narzędziami o dużej podatności Politechnika Szczecińska\Wydział Mechaniczny rekomendowany
Analiza skutków hamowania aktywności kinazy c-Kit w melanocytach oraz w komórkach czerniaka z różnych etapów rozwoju nowotworu przez imatinib (STI571) Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Lekarski nierekomendowany
Analiza specyficzności strukturalnej celów terapeutycznych chorób metabolicznych BioInfoBank Institute nierekomendowany
Analiza stanu technicznego prefabrykowanych budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych Politechnika Warszawska\Wydział Inżynierii Lądowej nierekomendowany
Analiza stanu środowiska przyrodniczego obszaru chronionego na przykładzie Beskidu Sądeckiego. Stan aktualny, prognozy zmian środowiska pod wpływem antropopresji oraz preferowane kierunki rozwoju turystyki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska nierekomendowany