Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza możliwości wykorzystania siarki odpadowej na powłoki ochronne materiałów ceramicznych Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej rekomendowany
Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych z obszaru Niżu Polskiego do celów balneologicznych i rekreacyjnych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska nierekomendowany
Analiza możliwości zastosowania metody bilansu populacji do modelowania układów ciecz-gaz w bioreaktorze Politechnika Szczecińska\Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej nierekomendowany
Analiza mutacyjna serprocydyn z ludzkich granulocytów obojętnochłonnych. Rola części cukrowej. Uniwersytet Wrocławski\Wydział Biotechnologii nierekomendowany
Analiza naturalnej odpowiedzi odpornościowej u pacjentów z neuroblastoma Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii rekomendowany
Analiza numeryczna przepływu w wirowej pompie odśrodkowej z wirnikiem obustronnie otwartym pracującej przy dużych prędkościach obrotowych i optymalizacja układu przepływowego Politechnika Śląska\Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki rekomendowany
Analiza ochronnego działania białka HSPA2 na aparat podziałowy komórki oraz zbadanie wpływu białek HSP70i i HSPA2 na proces proliferacji i zaburzenia ploidii komórek nowotworowych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie\Oddział w Gliwicach nierekomendowany
Analiza oddziaływania międzypowierzchniowego stopy magnezu - węgiel w aspekcie możliwosci wytwarzania nowych tworzyw konstrukcyjnych Politechnika Śląska\Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii rekomendowany
Analiza oddziaływań białek ParA/ParB z Pseudomonas aeruginosa z wybranymi białkami gospodarza - rola w segregacji chromosomów i regulacji cyklu komórkowego Instytut Biochemii i Biofizyki PAN nierekomendowany
Analiza oddziaływań ligandów z dehydrogenazą mleczanową na podstawie efektów izotopowych, modelowania molekularnego i badań strukturalnych Politechnika Łódzka\Wydział Chemiczny rekomendowany
Analiza oddziaływań zakłócających podstacji trakcyjnych systemu prądu stałego na zasilającą sieć elektroenergetyczną Politechnika Warszawska\Wydział Elektryczny rekomendowany
Analiza ogólnej stateczności elektrowni wiatrowej oraz opracowanie założeń do metody monitorowania jej przemieszczeń z wykorzystaniem geodezyjnych metod pomiaru Politechnika Gdańska\Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska nierekomendowany
Analiza paleośrodowiska i biostratygrafia utworów mastrychtu Wyżyny Lubelskiej w oparciu o zespoły otwornic Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi nierekomendowany
Analiza parametrów dróg leśnych do wywozu drewna zestawami wysokotonażowymi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Leśny nierekomendowany
Analiza polimorfizmu genów H-FAPB oraz LEPR i jego powiązanie z zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF), jakością mięsa i innymi cechami produkcyjnymi krajowej populacji świń Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy nierekomendowany
Analiza polimorfizmu genów związanych z wytwarzaniem cytotoksyny CDT przez szczepy Campylobacter jejuni izolowane z materiału klinicznego od osób z łagodnymi lub ostrymi stanami biegunkowymi. Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy nierekomendowany
Analiza polimorfizmów genów związanych z neurogenną koncepcją zapalenia alergicznego w astmie oskrzelowej u dzieci Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski I nierekomendowany
Analiza pomiarów promieniowania UV-B na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w latach 2003-2007 i jego oddziaływania na różne elementy środowiska (człowiek, zwierzęta, rośliny). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nierekomendowany
Analiza porównawcza XVI wiecznych i wcześniejszych map Rosji w nawiązaniu do wyników badań nad jedynym w świecie egzemplarzem mapy Rosji Jenkinsona (1562), uzyskanych dzięki realizacji projektu badawczego KBN Nr 4209/PB/BU/94 Uniwersytet Wrocławski\Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nierekomendowany
Analiza porównawcza jakości drewna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w obrębie jego naturalnego zasięgu w Polsce Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\Wydział Leśny nierekomendowany