Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza i skutki organizacyjnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w wybranych regionach Polski, Francji i Ukrainy Uniwersytet Rzeszowski\Wydział Ekonomii nierekomendowany
Analiza i wdrożenie w postaci specjalizowanego środowiska obiektowego numerycznych metod rozwiązywania niewypukłych zadań sterowania optymalnego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego\Wydział Cybernetyki nierekomendowany
Analiza in silico struktur, funkcji i ewolucji białek CLCA - nowej rodziny ludzkich białek o potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rekomendowany
Analiza kartograficznej prezentacji powiatów na mapach ogólnodostępnych z optymalizacją koncepcji redakcyjnych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej nierekomendowany
Analiza kinematyki i dynamiki systemu naprowadzania bomby lotniczej wykorzystującej sterowaną platformę giroskopową. Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego. rozpatrywany
Analiza kliniczna przypadków neuroendokrynnych guzów płuc, z wyłączeniem raka drobnokomórkowego, zdiagnozowanych i/lub leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w przeciągu pięciu lat, ze szczególnym uwzględnieniem oceny przydatności scyntygrafii rece Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc nierekomendowany
Analiza kluczowych czynników rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rynków wzrostowych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu\Wydział Gospodarki Międzynarodowej nierekomendowany
Analiza kompleksów białkowych w inicjacji przekazywania sygnału ischemicznego w modelu niedokrwienia mózgu Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN nierekomendowany
Analiza konkurencyjności oraz charakterystyka fenologii, sposobu wzrostu oraz preferencji siedliskowych roślin inwazyjnych na przykładzie taksonów rodzaju Solidago L. na terenie Śląska Dolnego i Opolskigo. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Rolniczy nierekomendowany
Analiza kosztów i wyników kształcenia na studiach wyższych Uniwersytet Szczeciński\Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rekomendowany
Analiza kształtowania się europejskiej nauki prawa porównawczego Uniwersytet Warszawski\Wydział Prawa i Administracji nierekomendowany
Analiza mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększoną apoptozę limfocytów w chorobie nowotworowej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski I nierekomendowany
Analiza metod koordynacji sensometrycznej między okiem a ręką robota usługowego Politechnika Warszawska\Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych rekomendowany
Analiza metod szacowania poziomu dźwięku pojazdów szynowych Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor" rekomendowany
Analiza metod tworzenia komputerowych rekonstrukcji obiektów zabytkowych wyburzonych w czasie drugiej wojny światowej Politechnika Łódzka\Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska nierekomendowany
Analiza mikrofacjalna utworów kredy dolnej autochtonu wierchowego Tatr Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi nierekomendowany
Analiza modeli zachowań dynamicznych zwierzęcych kości długich pod obciążeniami impulsowymi i sinusoidalnie zmiennymi Politechnika Wrocławska\Wydział Mechaniczny rekomendowany
Analiza molekularnych podstaw powstawania miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek oraz w niestabilnej chorobie wieńcowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski II rekomendowany
Analiza morfometryczna i neurochemiczna wybranych struktur limbicznych związanych z pamięcią w rozwoju postnatalnym świnki morskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Biologii nierekomendowany
Analiza możliwości wykorzystania metody hylotechnicznej w integrowanym systemie ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami owadzimi Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu\Wydział Leśny nierekomendowany