Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Algorytm sterowania adaptacyjnego z wykorzystaniem identyfikacji dwustopniowej Politechnika Wrocławska\Wydział Informatyki i Zarządzania nierekomendowany
Algorytmiczne i kombinatoryczne własności kodów w Z2 Uniwersytet Jagielloński\Wydział Matematyki i Informatyki nierekomendowany
Algorytmy aproksymacyjne i online dla problemów sieciowych Uniwersytet Wrocławski\Wydział Matematyki i Informatyki rekomendowany
Algorytmy immunologiczne do prognozowania szeregów czasowych obciążeń systemów elektroenergetycznych oraz cen energii na rynku bilansującym i giełdowym Politechnika Częstochowska\Wydział Elektryczny nierekomendowany
Algorytmy numeryczne dla wybranych zagadnień z aproksymacji macierzy i funkcji macierzowych. Politechnika Wrocławska\Wydział Podstawowych Problemów Techniki nierekomendowany
Algorytmy optymalizacji wyboru zasobów, szeregowania zadań oraz rozdziału zadań i zasobów w komputerowym, dynamicznym środowisku zasobowo-zadaniowym Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej rekomendowany
Algorytmy podejmowania decyzji z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych i systemów neuronowo-rozmytych Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki nierekomendowany
Algorytmy poprawy jakości oraz segmentacji dla systemów ilościowej analizy obrazów Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki nierekomendowany
Algorytmy rekonstrukcji obrazu z projekcji z zastosowaniem sieci neuronowych z przeznaczeniem dla medycznej tomografii komputerowj Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki nierekomendowany
Algorytmy rozpoznawania podobieństw w dokumentach tekstowych w języku polskim Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej nierekomendowany
Algorytmy równoległe rozwiązywania zagadnień różniczkowych cząstkowych Uniwersytet Warszawski\Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki rekomendowany
Algorytmy sterowania blokiem gazowo-parowym wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe Politechnika Lubelska\Wydział Elektrotechniki i Informatyki nierekomendowany
Allometrie tempa metabolizmu jako wynik zależności między wielkością genomów i komórek Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Biologiczno-Chemiczny rekomendowany
Alokacja funduszy strukturalnych na rewitalizację miast w Polsce w pierwszym okresie członkostwa w UE i jej efekty Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa rekomendowany
Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej Instytut Nauk Prawnych PAN rekomendowany
Amino i hydroksyfosfoniany - Synteza i badania oddziaływań wewnątrz i międzycząsteczkowych z udziałem fosforylowego atomu tlenu, obliczenia ab initio. Politechnika Wrocławska\Wydział Chemiczny nierekomendowany
Aminofosfoniany i aminometylenobisfosfoniany jako inhibitory metabolizmu proliny Politechnika Wrocławska\Wydział Chemiczny nierekomendowany
Analiza aberracji cytogenetycznych w guzach jajnika o granicznej złośliwości w porównaniu z rakami jajnika - próba korelacji z przebiegiem klinicznym. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie nierekomendowany
Analiza aktywności poznawczej osób w podeszłym wieku w porównaniu do chorych z dysfunkcjami mózgu Uniwersytet Warszawski\Wydział Psychologii nierekomendowany
Analiza antyutleniających właściwości plazmalogenów w układach modelowych Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii rekomendowany