Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Agentowe techniki zarządzania obliczeniami rozproszonymi Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki nierekomendowany
Aglomeracja ziaren mineralnych o różnym stopniu hydrofobowości w obecności surfaktantów jonowych Politechnika Wrocławska\Wydział Chemiczny rekomendowany
Agrotechniczne i fitopatologiczne uwarunkowania wielkości oraz jakości plonu grochu siewnego Pisum sativum L. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy\Wydział Rolniczy nierekomendowany
Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Humanistyczny rekomendowany
Aktorzy pola dziennikarskiego jako demiurgowie i zakładnicy dyskursu politycznego. Kulturowe i społeczne aspekty produkcji wiadomości telewizyjnych Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie\Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych nierekomendowany
Aktualny stan dyskusji nad neodarwinowskimi koncepcjami samolubnego genu i fenotypu rozszerzonego w kontekście zbadania możliwości ich wykorzystania do budowy ewolucyjnej teorii stosunków międzynarodowych Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Prawa nierekomendowany
Aktywacja dopełniacza lipopolisacharydami z kwasem sjalowym Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Biologicznych nierekomendowany
Aktywacja szlaków sygnalizacyjnych związanych z rodziną kinaz MAP i Akt w oligodendrocytach w przebiegu ogniskowego niedokrwienia mózgu szczura Akademia Medyczna w Gdańsku\Wydział Lekarski nierekomendowany
Aktywacja tlenu cząsteczkowego w procesach utleniania związków organicznych Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza\Wydział Chemiczny nierekomendowany
Aktywacja transkrypcyjna rejonu origin - uniwersalny mechanizm regulacji inicjacji replikacji DNA? Uniwersytet Gdański\Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii rekomendowany
Aktywacja wiązań H-E i Cl-E (E = Si, Ge, Sn) w reakcjach karbonylowych kompleksów molibdenu(0) Uniwersytet Wrocławski\Wydział Chemii nierekomendowany
Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Nauk Społecznych rekomendowany
Aktywna redukcja drgań płyty trójkątnej utwierdzonej na jednej krawędzi Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza\Wydział Elektrotechniki i Informatyki nierekomendowany
Aktywność elektryczna półprzewodnikowych nanokropek kwantowych Instytut Fizyki PAN rekomendowany
Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w narządach zwierząt zarażonych tasiemcami z rodziny Taenidae. Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej nierekomendowany
Aktywność i ekspresja mRNA hemowej oksygenazy-1 jako nowe wskaźniki właściwości funkcjonalnych (antyoksydacyjnych) czarnoplewkowych odmian owsa w diecie szczura Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\Wydział Technologii Żywności nierekomendowany
Aktywność przeciwgrzybicza in vitro laktonów seskwiterpenowych z ziela Helenium hoopesii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Farmaceutyczny nierekomendowany
Aktywność syntetazy glutaminy w rozwoju objawów uzależnienia i abstynencji od wybranych narkotyków Uniwersytet Jagielloński\Wydział Chemii nierekomendowany
Akumulacja jonów chromu, magnezu i cynku w pofermentacyjnej biomasie drożdży gorzelniczych z rodzaju Saccharomyces i amylolitycznych z rodzaju Schwanniomyces Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Nauk o Żywności nierekomendowany
Algebraiczna aproksymacja zbiorów analitycznych Uniwersytet Jagielloński\Wydział Matematyki i Informatyki rekomendowany