Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza wymiany ciepła i ruchu płynu w mini- i mikrokanałach obiegu dwufazowego z cyrkulacją naturalną i wymuszoną Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN rekomendowany
Analiza wymiany masy i właściwości fizycznych jabłek odwadnianych osmotycznie w skali makro i mikro Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Technologii Żywności rekomendowany
Analiza występowania i znaczenia rokowniczego przeciwciał onkoneuronalnych u chorych z nowotworami żeńskich narządów płciowych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski I nierekomendowany
Analiza wytrzymałościowa wysięgnika teleskopowego zespołu ładującego ładowarki górniczej w aspekcie podwyższenia jego trwałości Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag" rekomendowany
Analiza wzrostu liczebności i wybiórczości habitatowej bociana czarnego (Ciconia nigra) w Polsce środkowej w latach 1970-2010 Uniwersytet Łódzki\Wydział Biologii i Ochrony Środowiska nierekomendowany
Analiza własności energetycznych i ekologicznych lotniczego silnika turbinowego z wtryskiem wody i alkoholi Politechnika Wrocławska\Wydział Mechaniczno-Energetyczny nierekomendowany
Analiza właściwości reologicznych w żelach biopolimerowych i wpływ obecności tłuszczu na parametry reologiczne żeli Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu\Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu nierekomendowany
Analiza właściwości strukturalnych ciekłej wody w przedziale temperatur 278 - 368 K Politechnika Gdańska\Wydział Chemiczny nierekomendowany
Analiza zagadnień elektromagnetyzmu metodą równań całkowych z zastosowaniem makromodeli Politechnika Wrocławska\Wydział Elektroniki rekomendowany
Analiza zależności metabolizmu i stężenia terapeutycznego leków antyretrowirusowych w zależności od farmakogenetyki , współzakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz stopnia włóknienia wątroby u chorych zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odpo Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie\Wydział Nauk o Zdrowiu nierekomendowany
Analiza zastosowania sieci neuronowych w odbiornikach szerokopasmowych systemów radiokomunikacji ruchomej z bezpośrednim rozpraszaniem widma Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki nierekomendowany
Analiza zjawiska Portevin - Le Chatelier w stopach monokrystalicznych odkształcanych w temperaturze podwyższonej Politechnika Śląska\Wydział Mechaniczny Technologiczny rekomendowany
Analiza zmian klonalnych w przebiegu ostrej białaczki mieloblastycznej z wykorzystaniem techniki klasycznej CGH i macierzy CHG - porównanie metod Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie\I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym nierekomendowany
Analiza zmian sekwencji PARK2 i regionu kontrolnego mtDNA we wczesnoobjawowej chorobie Parkinsona oraz badanie wpływu zmutowanej parkiny na wybrane aspekty fizjologii mitochondriów Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN nierekomendowany
Analiza zmian struktur przestrzennych oraz zjawisk społeczno-gospodarczych i środowiskowo-przyrodniczych, w aspekcie wzrostu funkcji metropolitalnych Olsztyna w powstającej aglomeracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej nierekomendowany
Analiza zmian struktury gałęziowej przemysłu w aspekcie integracji z Unią Europejską Politechnika Wrocławska\Wydział Elektryczny nierekomendowany
Analiza zmian warunków abiotycznych i składu fauny dennej w gradiencie źródło - potok źródłowy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy nierekomendowany
Analiza zróżnicowania genetycznego różnych ras kury domowej (Gallus domesticus) przy użyciu metody RAPD-PCR, markerów mikrosatelitarnych oraz jakościowych i ilościowych cech nasienia. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt nierekomendowany
Analiza związku pomiędzy specyfiką funkcjonowania rodzin generatywnych a kształtem tożsamości narracyjnej wybranych ich członków - porównanie danych w pięciu wyróżnionych według faz rozwoju rodziny grupach Uniwersytet Warszawski\Wydział Psychologii nierekomendowany
Analiza, krytyka i ocena wartości naukowej dzieła Arthura Ducka De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum (Londyn 1653) Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji nierekomendowany