Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33"Polski Whitman". O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej
Konkurs 33

"Polski Whitman". O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej

Numer wniosku: N N103 0575 33
Kierownik: dr hab. Marta Skwara
Instytucja realizująca: Uniwersytet Szczeciński\Wydział Humanistyczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 52 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 52 000
Konkurs: 33