Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza transkryptomu roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) odpornych na infekcję wirusa PVYN
Konkurs 33

Analiza transkryptomu roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) odpornych na infekcję wirusa PVYN

Numer wniosku: N N302 3197 33
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Mariusz Hennig
Instytucja realizująca: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biotechnologia
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 50 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 33