Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza transkryptomu mutantów Arabidopsis (tanmei/emb2757 oraz cbp 20) w poszukiwaniu genów zaangażowanych w indukcję somatycznej embriogenezy
Konkurs 33

Analiza transkryptomu mutantów Arabidopsis (tanmei/emb2757 oraz cbp 20) w poszukiwaniu genów zaangażowanych w indukcję somatycznej embriogenezy

Numer wniosku: N N301 4224 33
Kierownik: dr hab. Małgorzata D. Gaj
Instytucja realizująca: Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Molekularna i Komórkowa
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33