Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza teoretyczna, konstrukcja i doświadczalne badania uszczelnienia z cieczą magnetyczną w układach uszczelniania w środowisku cieczy w aspekcie granicznych parametrów pracy
Konkurs 33

Analiza teoretyczna, konstrukcja i doświadczalne badania uszczelnienia z cieczą magnetyczną w układach uszczelniania w środowisku cieczy w aspekcie granicznych parametrów pracy

Numer wniosku: N N502 4568 33
Kierownik: dr inż. Zbigniew Antoni Szydło
Instytucja realizująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Konstrukcja Maszyn
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 235 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 235 000
Konkurs: 33