Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza techniczno-ekonomiczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym
Konkurs 33

Analiza techniczno-ekonomiczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym

Numer wniosku: N N310 0214 33
Kierownik: prof. dr hab. inż. Cezary Ignacy Bocheński
Instytucja realizująca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Inżynierii Produkcji
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33