Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza szans i zagrożeń dla transformujących się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w związku z występowaniem nierównowagi bilansu płatniczego
Konkurs 33

Analiza szans i zagrożeń dla transformujących się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w związku z występowaniem nierównowagi bilansu płatniczego

Numer wniosku: N N115 1720 33
Kierownik: dr Paweł Śliwiński
Instytucja realizująca: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu\Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 50 640
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 640
Konkurs: 33